O firmie

W ramach prowadzonej od 1999 roku działalności Kancelaria Prawna zapewnia obsługę prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w szczególności w następujących dziedzinach prawa: prawo cywilne, handlowe, pracy, administracyjne, nieruchomości, upadłościowe i naprawcze. Kancelaria zajmuje się ponadto sądową i pozasądową windykacją należności oraz zapewnia zastępstwo procesowe klientów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych we wszystkich instancjach. W zależności od potrzeb klienta prowadzimy obsługę prawną doraźną lub stałą. Warunki rozliczeń są ustalane indywidualnie z klientem i mogą polegać na pobieraniu honorarium według stawek godzinowych, w formie stawki zryczałtowanej, czy też za wykonanie określonego zlecenia. Wiedza, zdobyte doświadczenie oraz wypracowane w toku działania sprawdzone standardy postępowania gwarantują wysoką jakość świadczonych przez Kancelarię usług prawnych.

Zespół

Robert Waśniewski

Radca prawny

Doświadczenie zawodowe:

01/99 - obecnie - Kancelaria Prawna - Robert Waśniewski Radca Prawny
Kompleksowa obsługa prawna związana z prowadzeniem interesów, w tym m.in.: sprawy z zakresu tworzenia i działania spółek kapitałowych, umowy handlowe i inne, windykacja należności, doradztwo podatkowe, sprawy administracyjne, prawo upadłościowe, tworzenie i restrukturyzacja podmiotów gospodarczych, bezpośrednie inwestycje kapitałowe, analizy prawne przedsiębiorstw, zastępstwo procesowe.
03/97 - 12/98 - Robert Waśniewski Doradztwo Gospodarcze (niezależna firma doradztwa gospodarczego) zakres działalności – jak wyżej (bez zastępstwa procesowego).
11/95 - 03/97 - B. Gessel i Wspólnicy Sp. z o.o. – kancelaria prawna. obsługa prawna inwestycji Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, Polish Private Equity Fund I, Polish Private Equity Fund II i Polish Equity Fund).
02/95 - 10/95 - ABN AMRO BANK (Polska) S.A. umowy kredytowe, regulaminy bankowe, inwestycje kapitałowe.
09/94 - 12/94 - Polski Bank Inwestycyjny S.A. j/w.
11/92 - 08/94 - Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ) obsługa prawna i marketing dla inwestorów zagranicznych.tel.: 22 390 52 58
e-mail: robertw@legalbob.pl

Anna Walicka - Dąbrowska

Radca prawny

Wykształcenie:

1998 – 2003 - Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
2004 - 2008 - aplikacja radcowska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

VII 2003 – XII 2004 - Urząd Gminy Nieporęt
I 2005 – III 2006 - Biuro Adwokackie s.c.
obecnie - Kancelaria Prawna Robert Waśniewski Radca Prawny; odpowiedzialna za prowadzenie spraw oraz zastępstwo procesowe osób fizycznych i prawnych w postępowaniu sądowym, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie wniosków i pism z następujących dziedzin prawa: prawa i postępowania cywilnego (sprawy z zakresu prawa rzeczowego, mieszkaniowego i gospodarczego).Anna Górska

Radca Prawny

2012r. - obecnie - Kancelaria Prawna Robert Waśniewski Radca Prawny; odpowiedzialna za prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa pracy, zastępstwo procesowe osób fizycznych i prawnych, przygotowanie wniosków o wpis i zmianę danych w KRS, sporządzanie i opiniowanie umów, negocjacje.

01.2007r. - 12.2011r. Deutsche Leasing Polska S.A.

10.2006r. - 12.2006r. GBS General Banking Services Sp. z o.o.

04.2006r. - 09.2006r. Deutsche Leasing Polska S.A.Renata Gulczyńska

Aplikant radcowski

2014-2017 aplikacja radcowska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie;

2008-2013 Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji.

Doświadczenie zawodowe:

VI.2014r. – obecnie, Kancelaria Prawna Robert Waśniewski Radca Prawny

- odpowiedzialna za prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa ubezpieczeniowego; zastępstwo procesowe osób fizycznych i prawnych w postępowaniach sądowych.Sabina Zych - Szczęsna

Prawnik

Wykształcenie: 1997 – 2002 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Prawa

2003 – obecnie - Kancelaria Prawna Robert Waśniewski Radca Prawny; odpowiedzialna za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy, postępowania wieczystoksięgowego, przygotowywanie wniosków i pism do KRS, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, przygotowywanie opinii prawnych.Joanna Stańczak

Prawnik

Wykształcenie: 2003-2008 - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie - Wydział Prawa

2007 - obecnie - Kancelaria Prawna Robert Waśniewski Radca Prawny; odpowiedzialna za przedsądową windykację należności, przygotowywanie wniosków i pism do KRS oraz pism procesowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych.Katarzyna Biedrzycka

Kierownik sekretariatu

06.2010r. - obecnie - Kancelaria Prawna Robert Waśniewski Radca Prawny. Odpowiedzialna za obsługę biura i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Kancelarii.Klienci

Największą grupę naszych stałych klientów, którzy od lat niezmiennie korzystają z naszych usług, stanowią spółki prawa handlowego prowadzące działalność w obszarze przemysłu spożywczego, budownictwa, handlu i usług. Prowadzimy także stałą obsługę spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.
Zajmujemy się również doraźną obsługą prawną małych i średnich przedsiębiorców działających w wielu branżach i sektorach.

Oferta

Kancelaria świadczy pomoc dla podmiotów gospodarczych od momentu ich powstania, poprzez okres funkcjonowania, aż po zakończenie działalności. W zakres naszych usług wchodzą ponadto: udział w negocjacjach, przygotowywanie umów, pism i wszelkich wniosków w postępowaniu sądowym, jak również zastępstwo procesowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym, w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Na życzenie klienta sporządzamy opinie prawne oraz prowadzimy konsultacje w problematycznych kwestiach dotyczących stosowania przepisów prawnych.

Świadczymy usługi w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne i gospodarcze:

 • sporządzanie kontraktów i umów – najmu, dzierżawy, sprzedaży, pożyczki, leasingu,
 • doradztwo w zakresie kontraktów handlowych,
 • negocjacje,
 • obrót nieruchomościami,
 • prawo lokalowe,
 • zastępstwo procesowe

Prawo pracy:

 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • kontraktów menadżerskich,
 • umów o zakazie konkurencji,
 • regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,

Prawo handlowe:

 • tworzenie, przekształcanie, likwidacja spółek,
 • obsługa organów spółek,
 • tworzenie wewnętrznych aktów spółek,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie bieżącej działalności

Kontakt

Kancelaria Prawna
Robert Waśniewski Radca Prawny

ul. Zamenhofa 8
00-160 Warszawa

tel.: 22 390 52 58
fax: 22 390 52 62
e-mail: robertw@legalbob.pl
www: www.legalbob.pl